Genomförande av parternas principöverenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd

Regeringskansliet har beslutat om tre interna bokstavsutredningar för att genomföra partsöverenskommelsen:

  • anställningsskydd och tillhörande a-kassefrågor,
  • en ny offentlig omställningsorganisation som ska erbjuda och finansiera grundläggande omställnings- och kompetensstöd och
  • ett nytt och parallellt offentligt studiestöd.

Uppdragen planeras att redovisas i månadsskiftet maj / juni.

Program och medverkande

12.00 – 12.45   De tre utredningarna presenteras och kommenteras

  • Mattias Dahl, vice VD Svenskt Näringsliv
  • Martin Wästfelt, förhandlingschef, PTK / Unionen
  • Johan Ingelskog, förhandlingschef, Kommunal

Frågor till parterna

12.45 – 13:15   Kommentarer från andra parter än de som förhandlade fram                partsöverenskommelse.

  • Niclas Lindahl, förhandlingschef, SKR
  • Anna Steen, ordf Saco-S och förhandlingschef på Akavia.

Frågor till offentlig sektor

13:15 – 13:30   Rasmus Cruce Naeyé, statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet

13:30 – 14:00   Följdfrågor till panelen och Rasmus Cruce Naeyé och avslutning

Tid och plats

  • Tisdagen den 8 juni kl. 12:00-14:00.
  • Online (återkommer om länk för deltagande)

Anmälan

Senast 4 juni

Nedan kan du anmäla dig till ovanstående seminarium.

Förnamn: ( * )
Efternamn: ( * )
Email: ( * )
Organisation:
Förtäring:
Är du medlem i ILERA?
Jag vill ha framtida inbjudningar:
Meddelande: